Leisure of a Lit Lover

Journeys and thoughts of a reader.

Payo sa mga Umiibig (Advice to Lovers)

painting-lovers

 

Tango Lovers by Nik Helbig (Source)

 

Payo sa mga Umiibig

Ni Erwin E. Castillo

Salin ni J.A. Del Prado

 

 

Sa kabuuan, planuhin ang pag-ibig na maging

Maayos at mabuti. Maging kasing puti

Ng mga bungo. Magsaya at magtawanan

Habang magkasama kayong dalawa na parang

 

Pinakamalapit at pinakamabuting magkakaibigan,

At buong kapurihan ninyong tandaan na

Sa madaling panahon, kapita-pitagan

Ang inyong mga ngiti at pakitang-tao sa isa’t isa.

 

Kalimutan lahat ng ugaling mapusok, ngunit sukatin

Tulad ng riles ang paglalakbay ng inyong mga kamay

Upang hindi sila magkadikit maliban na lang

Sa mga magiting na katwiran ng pagkamaginoo.

 

Tulungan ang sarili na iwasan ang kasalanan ng mga binting

Dumidikit sa mga binti ng kasintahan, ang pagkakahigpit

Ng mga kuko, ang kalawang sa boses, ang

Kawalang-galang ng kanyang mga labi sa iyo.

 

Pakalmahin ang lahat ng paghihimagsik sa ibaba

At tiyaking malimit mong babanggitin ang ngalan

Ng pag-ibig sa isa’t isa. Kung lahat nang ito’y

Natupad, mababatid mo na itong pagmamahal,

 

Kahit hindi man mayayaring ganap,

Ay hindi makalilipol. At sa inyong paghihiwalay,

Magparaya at tanggapin ang katotohanan nang taimtim

At walang luha, tulad ng mga mabubuting bungo.

 

 

Sa orihinal na wika (Ingles):

 

 

Advice to Lovers

Erwin E. Castillo

 

On the whole, plan love to be

Wholesome and neat. Be white

As skulls. Perform your laughter

With each other intimately

 

As with your most beloved

Acquaintances, and proudly note

How civil, soon, your smiles

And gestures would be for each other.

 

Forget all manner of impulse but chart

Like railways, the journeys of your hands

That they might not touch except for

Gallantry’s heroic reasons.

 

Spare yourself the guilt of limbs hard

Pressed against another’s, the clasping

Of claws, rust in the voice, the

Rudeness of another’s mouth over yours.

 

Still all the lower rebellions and be sure

To mention love’s name between

Each other often. And all these

Accomplished, you will know this love

 

Which (while it will not complete)

Will not destroy; and when you part,

Let your cleaving be tearless and solemn,

Accepting the inevitable, as good skulls do.

 

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on May 13, 2013 by and tagged , , , , , , , .
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 383 other followers

%d bloggers like this: